Camera

 • Camera bán cầu siêu nhỏ 2.0 Megapixel

  Camera bán cầu siêu nhỏ 2.0 Megapixel

  Lượt xem : 8496 lần

  Camera bán cầu HD Micro 2.0MP là camera nhỏ nhất của ngành công nghiệp camera bán cầu độ nét cao, cho phép quá trình chuyển đổi giám sát video HD hiệu quả về chi phí với tất cả các lợi thế của việc điều khiển bằng Trung tâm Avigilon. Camera bán cầu HD Micro 2.0MP thực sự cung cấp một giải pháp linh hoạt cho hoạt động giám sát trong nhiều môi trường bao gồm cả trong nhà hoặc lối vào tòa nhà ngoài trời, hành lang và cho ứng dụng trong bán lẻ, khách sạn, tài chính và ngân hàng và thương mại.

  Xem chi tiết

 • Camera bán cầu siêu nhỏ 1.0 Megapixel

  Camera bán cầu siêu nhỏ 1.0 Megapixel

  Lượt xem : 7541 lần

  Camera bán cầu HD Micro 1.0MP là camera nhỏ nhất của ngành công nghiệp camera bán cầu độ nét cao, cho phép quá trình chuyển đổi giám sát video HD hiệu quả về chi phí với tất cả các lợi thế của việc điều khiển bằng Trung tâm Avigilon. Camera bán cầu HD Micro 1.0MP thực sự cung cấp một giải pháp linh hoạt cho hoạt động giám sát trong nhiều môi trường bao gồm cả trong nhà hoặc lối vào tòa nhà ngoài trời, hành lang và cho ứng dụng trong bán lẻ, khách sạn, tài chính và ngân hàng và thương mại.

  Xem chi tiết

 • Camera bán cầu trong nhà 1.0 Megapixel

  Camera bán cầu trong nhà 1.0 Megapixel

  Lượt xem : 7021 lần

  Camera bán cầu trong nhà HD 1.0MP H.264 HD là một giải pháp tuyệt vời để theo dõi hoạt động cả ban ngày và ban đêm. Nó có một ống kính tích hợp cho tập trung từ xa, điều khiển zoom và phù hợp ONVIF cho việc giao tiếp dễ dàng. Camera bán cầu trong nhà 1.0MP hoạt động trên nền tảng H3 Avigilon, cung cấp mô hình với cải thiện hiệu suất ánh sáng thấp và tăng cường các tính năng HDSM. Điều khiển P-Iris cũng cho phép camera tự động thiết lập vị trí iris để tối đa hóa chất lượng hình ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng. Camera cực kỳ linh hoạt và có thể làm việc trong hầu hết các vị trí bất kỳ, bao gồm các ngân hàng, trường học, các cửa hàng bán lẻ, căn cứ và các tòa nhà, khách sạn, quán bar và nhà hàng

  Xem chi tiết

 • Camera bán cầu ngoài trời 1.0 Megapixel

  Camera bán cầu ngoài trời 1.0 Megapixel

  Lượt xem : 6891 lần

  Camera bán cầu ngoài trời HD 1.0MP H.264 HD là một giải pháp tuyệt vời để theo dõi hoạt động cả ban ngày và ban đêm ngoài trời. Nó có một ống kính tích hợp cho tập trung từ xa, điều khiển zoom và phù hợp ONVIF cho việc giao tiếp dễ dàng. Camera bán cầu ngoài trời 1.0MP hoạt động trên nền tảng H3 Avigilon, cung cấp mô hình với cải thiện hiệu suất ánh sáng thấp và tăng cường các tính năng HDSM. Điều khiển P-Iris cũng cho phép camera tự động thiết lập vị trí iris để tối đa hóa chất lượng hình ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng. Camera cực kỳ linh hoạt và có thể làm việc trong hầu hết các vị trí bất kỳ, bao gồm các ngân hàng, trường học, các cửa hàng bán lẻ, căn cứ và các tòa nhà, khách sạn, quán bar và nhà hàng

  Xem chi tiết

 • Camera bán cầu trong nhà 2.0 Megapixel Day/Night H.264 3-9mm

  Camera bán cầu trong nhà 2.0 Megapixel Day/Night H.264 3-9mm

  Lượt xem : 7392 lần

  Camera bán cầu trong nhà HD 2.0MP H.264 HD là một giải pháp tuyệt vời để theo dõi hoạt động cả ban ngày và ban đêm. Nó có một ống kính tích hợp cho tập trung từ xa, điều khiển zoom và phù hợp ONVIF cho việc giao tiếp dễ dàng. Camera bán cầu trong nhà 2.0MP hoạt động trên nền tảng H3 Avigilon, cung cấp mô hình này với cải thiện hiệu suất ánh sáng thấp và tăng cường các tính năng HDSM. Điều khiển P-Iris cũng cho phép camera tự động thiết lập vị trí iris để tối đa hóa chất lượng hình ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng. Camera cực kỳ linh hoạt và có thể làm việc trong hầu hết các vị trí bất kỳ, bao gồm các ngân hàng, trường học, các cửa hàng bán lẻ, căn cứ và các tòa nhà, khách sạn, quán bar và nhà hàng

  Xem chi tiết

 • Camera bán cầu ngoài trời 2.0 Megapixel Day/Night H.264 3-9mm

  Camera bán cầu ngoài trời 2.0 Megapixel Day/Night H.264 3-9mm

  Lượt xem : 6834 lần

  Camera bán cầu ngoài trời HD 2.0MP H.264 HD là một giải pháp tuyệt vời để theo dõi hoạt động cả ban ngày và ban đêm ngoài trời. Nó có một ống kính tích hợp cho tập trung từ xa, điều khiển zoom và phù hợp ONVIF cho việc giao tiếp dễ dàng. Camera bán cầu ngoài trời 2.0MP hoạt động trên nền tảng H3 Avigilon, cung cấp mô hình với việc cải thiện hiệu suất ánh sáng thấp và tăng cường các tính năng HDSM. Điều khiển P-Iris cũng cho phép camera tự động thiết lập vị trí iris để tối đa hóa chất lượng hình ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng. Camera cực kỳ linh hoạt và có thể làm việc trong hầu hết các vị trí bất kỳ, bao gồm các ngân hàng, trường học, các cửa hàng bán lẻ, căn cứ và các tòa nhà, khách sạn, quán bar và nhà hàng

  Xem chi tiết

 • Camera bán cầu trong nhà 3.0 Megapixel WDR Day/Night 3-9mm

  Camera bán cầu trong nhà 3.0 Megapixel WDR Day/Night 3-9mm

  Lượt xem : 7349 lần

  Camera bán cầu ngoài trời HD 3.0MP H.264 HD là một giải pháp tuyệt vời để theo dõi hoạt động cả ban ngày và ban đêm ngoài trời. Nó có một ống kính tích hợp cho tập trung từ xa, điều khiển zoom và phù hợp ONVIF cho việc giao tiếp dễ dàng. Camera bán cầu ngoài trời 3.0MP hoạt động trên nền tảng H3 Avigilon, cung cấp mô hình với việc cải thiện hiệu suất ánh sáng thấp và tăng cường các tính năng HDSM. Điều khiển P-Iris cũng cho phép camera tự động thiết lập vị trí iris để tối đa hóa chất lượng hình ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng. Camera cực kỳ linh hoạt và có thể làm việc trong hầu hết các vị trí bất kỳ, bao gồm các ngân hàng, trường học, các cửa hàng bán lẻ, căn cứ và các tòa nhà, khách sạn, quán bar và nhà hàng

  Xem chi tiết

 • Camera bán cầu trong nhà 5.0 Megapixel Day/Night 3-9mm

  Camera bán cầu trong nhà 5.0 Megapixel Day/Night 3-9mm

  Lượt xem : 6594 lần

  Camera bán cầu ngoài trời HD 5.0MP H.264 HD là một giải pháp tuyệt vời để theo dõi hoạt động cả ban ngày và ban đêm ngoài trời. Nó có một ống kính tích hợp cho tập trung từ xa, điều khiển zoom và phù hợp ONVIF cho việc giao tiếp dễ dàng. Camera bán cầu ngoài trời 5.0MP hoạt động trên nền tảng H3 Avigilon, cung cấp mô hình với việc cải thiện hiệu suất ánh sáng thấp và tăng cường các tính năng HDSM. Điều khiển P-Iris cũng cho phép camera tự động thiết lập vị trí iris để tối đa hóa chất lượng hình ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng. Camera cực kỳ linh hoạt và có thể làm việc trong hầu hết các vị trí bất kỳ, bao gồm các ngân hàng, trường học, các cửa hàng bán lẻ, căn cứ và các tòa nhà, khách sạn, quán bar và nhà hàng

  Xem chi tiết

 • Camera thân lớn 1.0 Megapixel Day/Night H.264 HD 3-9mm

  Camera thân lớn 1.0 Megapixel Day/Night H.264 HD 3-9mm

  Lượt xem : 6320 lần

  Camera thân lớn HD 1.0MP H.264 HD là một giải pháp tuyệt vời để theo dõi hoạt động cả ban ngày và ban đêm. Nó có một ống kính tích hợp cho tập trung từ xa, điều khiển zoom và phù hợp ONVIF cho việc giao tiếp dễ dàng. Camera thân lớn trong nhà 1.0MP hoạt động trên nền tảng H3 Avigilon, cung cấp mô hình với cải thiện hiệu suất ánh sáng thấp và tăng cường các tính năng HDSM. Điều khiển P-Iris cũng cho phép camera tự động thiết lập vị trí iris để tối đa hóa chất lượng hình ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng. Camera cực kỳ linh hoạt và có thể làm việc trong hầu hết các vị trí bất kỳ, bao gồm các ngân hàng, trường học, các cửa hàng bán lẻ, căn cứ và các tòa nhà, khách sạn, quán bar và nhà hàng

  Xem chi tiết

 • Camera thân lớn 1.0 Megapixel Day/Night H.264 HD 4.7-84.6mm

  Camera thân lớn 1.0 Megapixel Day/Night H.264 HD 4.7-84.6mm

  Lượt xem : 3878 lần

  Camera thân lớn HD 1.0MP H.264 HD là một giải pháp tuyệt vời để theo dõi hoạt động cả ban ngày và ban đêm. Nó có một ống kính tích hợp cho tập trung từ xa, điều khiển zoom và phù hợp ONVIF cho việc giao tiếp dễ dàng. Camera thân lớn trong nhà 1.0MP hoạt động trên nền tảng H3 Avigilon, cung cấp mô hình với cải thiện hiệu suất ánh sáng thấp và tăng cường các tính năng HDSM. Điều khiển P-Iris cũng cho phép camera tự động thiết lập vị trí iris để tối đa hóa chất lượng hình ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng. Camera cực kỳ linh hoạt và có thể làm việc trong hầu hết các vị trí bất kỳ, bao gồm các ngân hàng, trường học, các cửa hàng bán lẻ, căn cứ và các tòa nhà, khách sạn, quán bar và nhà hàng

  Xem chi tiết

Liên Hệ

 • T: (84-8) 3 844 - 5340
  F: (84-8) 3 844 - 5341
  E: info@gtc.com.vn

 • Facebook Twitter

Sản phẩm bán chạy

 • Phần mềm kiểm soát vào ra Avigilon bản chuyên nghiệp
  Phần mềm kiểm soát vào ra Avigilon bản chuyên nghiệp

  Avigilon ™ Access Control Manager (ACM) Professional là một hệ thống web-based, thiết bị kiểm soát truy cập mạng được thiết kế cho doanh nghiệp nhỏ đến trung bình, có thể lên đến 32 đầu đọc. ACM Professional kiểm soát truy cập trực quan và dễ sử dụng, đơn giản hoá với một chi phí hiệu quả, một thiết bị tất cả-trong-một. Với yếu tố hình thức nhỏ và hiệu suất mạnh mẽ, ACM Professional lắp đặt vào không gian nhỏ gọn với các yêu cầu tiêu thụ năng lượng hạn chế.

 • Kiểm soát vào ra
  Kiểm soát vào ra

  kiểm soát vào ra

© 2013 bản quyền thuộc về Công ty TNHH Công Nghệ Giang Việt. Mã số doanh nghiệp: 0305147825, ngày cấp: 27/08/2007, nơi cấp: Sở kế Hoạch & Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh. Đại diện pháp luật: (Ông) Nguyễn Hải Anh Phát triển bởi IM Group